Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku

Zarząd Spółki SFD Spółka Akcyjna (“Spółka”, “Emitent”) podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2019 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

– Jednostkowy raport kwartalny za IV kwartał 2018 roku – 14 lutego 2019 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za I kwartał 2019 roku – 15 maja 2019 roku
– Jednostkowy raport roczny za 2018 rok – 31 maja 2019 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za II kwartał 2019 roku – 14 sierpnia 2019 roku
– Jednostkowy raport kwartalny za III kwartał 2019 roku – 14 listopada 2019 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.