Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku

Zarząd SFD S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2014 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Skonsolidowany raport kwartalny za IV kwartał 2013 roku – 14 lutego 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za I kwartał 2014 roku – 14 maja 2014 roku

Raport roczny za 2013 rok – 6 czerwca 2014 roku

Skonsolidowany raport roczny za 2013 rok – 6 czerwca 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za II kwartał 2014 roku – 14 sierpnia 2014 roku

Skonsolidowany raport kwartalny za III kwartał 2014 roku – 14 listopada 2014 roku

Zarząd oświadcza, że zgodnie § 5 ust 2a Załącznika nr 3 do Regulaminu ASO w raporcie skonsolidowanym będzie przedstawiał dane jednostkowe Spółki, tym samym nie będą publikowane jednostkowe raporty kwartalne.