Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku

Zarząd SFD S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2013 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2012 roku – 14 luty 2013 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2013 roku – 15 maj 2013 roku

Raport roczny za 2012 rok – 14 czerwca 2013 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2013 roku – 14 sierpień 2013 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2013 roku – 14 listopad 2013 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.