Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku

Zarząd SFD S.A. podaje do wiadomości harmonogram przekazywania raportów okresowych w 2012 roku. Raporty będą podawane do publicznej wiadomości w następujących terminach:

Raport kwartalny za IV kwartał 2011 roku – 14 luty 2012 roku

Raport kwartalny za I kwartał 2012 roku – 15 maj 2012 roku

Raport roczny za 2011 rok – 14 czerwca 2012 roku

Raport kwartalny za II kwartał 2012 roku – 14 sierpień 2012 roku

Raport kwartalny za III kwartał 2012 roku – 14 listopad 2012 roku

Ewentualne zmiany dat przekazywania raportów okresowych będą podane do wiadomości w formie raportu bieżącego.

Podstawa prawna:
§ 6 ust. 14.1 załącznika nr 3 do Regulaminu Alternatywnego Systemu Obrotu; “Informacje Bieżące i Okresowe w Alternatywnym Systemie Obrotu”

Osoby reprezentujące spółkę:

  • Mateusz Pazdan – Prezes Zarządu
  • Bartosz Kogut – Wiceprezes Zarządu