Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

Dotacje na innowacje – Inwestujemy w waszą przyszłość

 

Zakup usług niezbędnych do debiutu SFD S.A. na rynku NewConnect

Nazwa beneficjenta: SFD S.A.
Wartość projektu: 212 790,00 PLN
Koszty kwalifikowane: 171 500,00 PLN
Kwota dofinansowania: 85 750,00 PLN
Poziom dofinansowania: 50%
Okres realizacji:  od 01.08.2011 do 31.07.2012 r

SFD S.A. informuje, iż realizuje projekt w ramach Działania 3.3 Tworzenie systemu ułatwiającego inwestowanie w MSP, Poddziałanie 3.3.2 Wsparcie dla MSP z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013.

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Innowacyjna Gospodarka

Szczegółowe informacje dotyczące programu i zagadnień związanych z UE znajdą Państwo na stronach:

Linki: