CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJ

CZWARTE WEZWANIE DO ZŁOŻENIA DOKUMENTU AKCJ

Zarząd SFD SA “Spółka”, “Emitent” w załączeniu przekazuje Czwarte wezwanie Akcjonariusza – Pana Mateusza Pazdana do złożenia w Spółce Dokumentu akcji imiennych serii A.