Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie SFD S.A. w Opolu

Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie SFD S.A. w Opolu

Planowany do realizacji projekt ma na celu wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstwa, poprzez wdrożenie systemu klasy WMS.

CHARAKTERYSTYKA FINANSOWA PROJEKTU

CAŁKOWITE KOSZTY PROJEKTU 438.680,00 PLN
WNIOSKOWANA KWOTA WSPARCIA 214.953,20 PLN
PROCENTOWY POZIOM WSPARCIA 49%