Adatvédelmi szabályzat

Adatvédelmi szabályzat

Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 (2016. április 27.) természetes
személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen
adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről
szóló rendelet 13. cikk. 1. és 2. bekezdése (Általános adatvédelmi rendelet)(EU 119 sz.
Hivatalos Lapja, 2016, 1. oldal és későbbi mód.)(a továbbiakban: „GDPR”) alapján
tájékoztatjuk, hogy:

 1. Személyes adatainak Adminisztrátora az SFD S.A, melynek székhelye ul.
  Głogowska 41 (45-315 Opole).
 2. Az Adatvédelmi Tisztviselő az Ön személyes adatainak kezelésével kapcsolatos
  tájékoztatás céljából adatvédelmi tisztviselőt jelölt ki Gabriel Kolas úr
  személyében. Minden információt az adatvédelmi tisztviselő e-mail címére kell
  elküldeni: [email protected]
 3. Személyes adatait marketing célokból az Ön hozzájárulása alapján (GDPR 6. cikk
  (1) bekezdés a) pont) és az Adminisztrátor jogos érdekének érvényesítése
  érdekében kezeljük (GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pont) .
 4. Személyes adatait hosting cégnek, marketingrendszerek szállítóinak, az online
  áruház forgalmát elemző rendszereknek, valamint a marketingkampány
  hatékonyságát elemző rendszereknek továbbítjuk.
 5. Személyes adatait a Google LLC.-hez továbbítjuk, amely az Amerikai Egyesült
  Államokban dolgozza fel az adatokat. Az adattovábbítást az Adminisztrátor a
  GDPR-nak megfelelő általános szerződési feltételekkel biztosította.
 6. Személyes adatait a fent említett hozzájárulás visszavonásáig dolgozzuk fel, vagy
  addig, amíg Ön nem tiltakozik azok kezelése ellen.
 7. Önnek jogában áll az adatokhoz hozzáférni, azokat helyesbíteni, törölni, az
  adatkezelést korlátozni, tiltakozni, az adatokat áthelyezni, a hozzájárulást
  bármikor visszavonni anélkül, hogy ez a visszavonás előtti hozzájárulásra alapuló
  adatkezelés jogszerűségét befolyásolná.
 8. A személyes adatok megadása önkéntes.
 9. Jogában áll panaszt benyújtani a NAIH (9-11 Falk Miksa Street, 1055 Budapest,
  http://www.naih.hu/ , e-mail: [email protected]), ha úgy érzi, hogy a
  személyes adatok kezelése törvénysértő módon történik.
 10. Az Ön adatait nem fogjuk automatizált módon feldolgozni, többek között
  profilalkotás céljából.