Blog

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

sfd11
Aktualności

INFORMACJA O WYNIKACH ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Informacja dotycząca postępowania prowadzonego w trybie zapytania ofertowego z dnia 6.04.2017 – „Rozwój technologii informatycznych i komunikacyjnych w przedsiębiorstwie SFD S.A. w Opolu”

Załącznik