Blog

Emisja z Prawem Poboru akcji serii F

sfd11
Uncategorized

Emisja z Prawem Poboru akcji serii F

Zapisy na akcje będą przyjmowane od dnia 7 grudnia do dnia 30 grudnia 2015 roku
Zapis można złożyć w domu maklerskim, w którym jest prowadzony rachunek papierów wartościowych, na którym są zapisane prawa poboru
Prawo poboru: każde 44 praw poboru uprawnia do objęcia 1 akcji serii F
Przydział akcji serii F nastąpi w dniu 15 stycznia 2016 roku.

Ogłoszenie o emisji akcji Seri F z Prawem poboru
Formularz zapisu na akcje Serii F