Blog

Raport EBI – Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2012 roku

sfd11
Aktualności

Raport EBI – Informacja o przychodach ze sprzedaży wypracowanych w grudniu 2012 roku

Zarząd SFD S.A. informuje, że według wstępnych wyliczeń Spółka w grudniu 2012 roku zrealizowała przychody na poziomie ok. 2.087.879,67 zł, co stanowi 134,36% wartości przychodów osiągniętych w grudniu 2011 roku (wyniosły 1.553.928,25 zł).